10 વર્ષ બાદ ભારતીય ટીમ ICC ટ્રોફી જીતવાથી 280 રન દૂર, ટેસ્ટ ડ્રો થશે તો કઈ ટીમને મળશે ખિતાબ?

10 વર્ષ બાદ ભારતીય ટીમ ICC ટ્રોફી જીતવાથી 280 રન દૂર, ટેસ્ટ ડ્રો થશે તો કઈ ટીમને મળશે ખિતાબ? બીજી

Continue reading